Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V54: Person i omgangekreds opfordret dig til at stemme på bestemt kandidat/parti

Values Categories N
1 Ja 756
 36.5%
5 Nej 1312
 63.3%
8 Ved ikke 6
 0.3%
11 Uoplyst 4

Summary Statistics

Valid cases 2074
Missing cases 4
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.