Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V29: Hvilket emne burde man tage sig af: Udenrigspolitik og/eller EU

Values Categories N
0 Ikke nævnt 1913
 92.1%
1 Nævnt 163
 7.9%
11 Uoplyst 2

Summary Statistics

Valid cases 2076
Missing cases 2
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.