Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V21: Næstvigtigste problem

Values Categories N
1 Politik 37
 2.1%
2 Økonomi 295
 17.0%
3 Arbejdsmarked 322
 18.6%
4 Erhverv 25
 1.4%
5 Bolig 1
 0.1%
6 Velfærdsstaten generelt 429
 24.7%
7 Ældre 94
 5.4%
8 Sundhed 179
 10.3%
9 Forsvaret 1
 0.1%
10 Trafik 19
 1.1%
11 Miljø og Energi 114
 6.6%
12 Flygtninge 110
 6.3%
13 Kriminalitet 16
 0.9%
14 Udenrigspolitik 25
 1.4%
15 EU 6
 0.3%
16 Moral og værdier 16
 0.9%
17 Andre svar 46
 2.7%
101 Uoplyst 343

Summary Statistics

Valid cases 1735
Missing cases 343
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.