Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V24: Tredjevigtigste problem

Values Categories N
1 Politik 37
 2.6%
2 Økonomi 174
 12.1%
3 Arbejdsmarked 185
 12.9%
4 Erhverv 18
 1.3%
5 Bolig 2
 0.1%
6 Velfærdsstaten generelt 356
 24.8%
7 Ældre 65
 4.5%
8 Sundhed 159
 11.1%
9 Forsvaret 2
 0.1%
10 Trafik 25
 1.7%
11 Miljø og Energi 131
 9.1%
12 Flygtninge 127
 8.8%
13 Kriminalitet 22
 1.5%
14 Udenrigspolitik 21
 1.5%
15 EU 8
 0.6%
16 Moral og værdier 13
 0.9%
17 Andre svar 93
 6.5%
101 Uoplyst 640

Summary Statistics

Valid cases 1438
Missing cases 640
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.