Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V143: A siger: Der bør i langt større grad end nu indføres brugerbetaling i den offentlige sektor. B siger: Bortset fra enkelte, ubetydelige områder bør der ikke indføres mere brugerbetaling.

Values Categories N
1 Mest enig med A 376
 18.7%
2 Mest enig med B 1533
 76.1%
3 Ikke enig med nogen af parterne 72
 3.6%
8 Ved ikke 34
 1.7%
11 Uoplyst 63

Summary Statistics

Valid cases 2015
Missing cases 63
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.