Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V141: A siger: Forskellene i indtægter og levestandard er stadig for store i vores land. Derfor burde folk med mindre indtægter få en hurtigere forbedring af levestandarden end dem med højere indtægt. B siger: Indtægtsudjævningen er gået tilstrækkeligt langt. De indtægtsforskelle som endnu findes bør stort set bibeholdes

Values Categories N
1 Mest enig med A 1031
 51.1%
2 Mest enig med B 814
 40.4%
3 Ikke enig med nogen af parterne 127
 6.3%
8 Ved ikke 44
 2.2%
11 Uoplyst 62

Summary Statistics

Valid cases 2016
Missing cases 62
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.