Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V140: A siger: Man er gået for langt med sociale reformer her i landet. Folk burde mere end nu klare sig uden sociale sikringer og bidrag fra samfundet. B siger: De sociale reformer, som er gennemført i vores land bør opretholdes i mindst samme omfang som nu.

Values Categories N
1 Mest enig med A 461
 22.8%
2 Mest enig med B 1419
 70.3%
3 Ikke enig med nogen af parterne 106
 5.3%
8 Ved ikke 32
 1.6%
11 Uoplyst 60

Summary Statistics

Valid cases 2018
Missing cases 60
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.