Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V149: Integration af etniske minoriteter i dag sammenlignet med for 3 år siden

Values Categories N
1 Meget bedre 12
 0.6%
2 Noget bedre 374
 18.6%
3 Ingen ændring 938
 46.7%
4 Noget dårligere 355
 17.7%
5 Meget dårligere 137
 6.8%
8 Ved ikke 194
 9.7%
11 Uoplyst 68

Summary Statistics

Valid cases 2010
Missing cases 68
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.