Dataset: Valgundersøgelsen 2011

Variable V148: Velfærden i Danmark i dag sammenlignet med for 3 år siden

Values Categories N
1 Meget bedre 10
 0.5%
2 Noget bedre 113
 5.6%
3 Ingen ændring 710
 35.3%
4 Noget dårligere 904
 45.0%
5 Meget dårligere 212
 10.5%
8 Ved ikke 62
 3.1%
11 Uoplyst 67

Summary Statistics

Valid cases 2011
Missing cases 67
This variable is numeric

Download

Metadata Index

This is the Metadata Index for a Nesstar Server.
Nesstar is a tool used for analysing, visualising and downloading datasets.

Click the "Explore Dataset" button to open the dataset.